PPME en haar geschiedenis

about image

12 april 1971. De geboortedag van PPME. Een Islamitische organisatie opgericht door een groep van ongeveer twintig Indonesische studenten die in Nederland en het toenmalige West-Duitsland woonden. Deze groep, waar de 4e president van Indonesië Abdurrachman Wahid, onderdeel van was, kwam geregeld samen in Nederland om gezamenlijk hun geloof te belijden. Van daaruit ontstond een verlangen om iets op te richten om belangen van moslims in Nederland te behartigen.

PPME staat voor Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa, in het Nederlands is dit vrij vertaald Vereniging van Jonge Islamieten in Europa. Het richt zich hoofdzakelijk op het behartigen van belangen van moslims in Nederland en Europa. En daarin in het bijzonder de Indonesische gemeenschap. Daarmee was Nederland in die tijd een moslimgemeenschap rijker naast de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Pakistaanse gemeenschap die in die tijd al actief waren.

Internationale samenwerkingen

Om de PPME officieel bestaansrecht te geven, moest het door de Nederlandse staat goedgekeurd en erkend worden. Dit was een Koninklijk besluit. Eenmaal goedgekeurd en erkend begonnen de sociale en religieuze activiteiten te draaien. Er werden bijeenkomsten georganiseerd in Duitsland, Engeland, Frankrijk en zelfs in Suriname. In die tijd werd PPME een voorbeeldorganisatie, totdat het werd ingehuldigd als een “Centraal Bestuursorgaan”.

Er werd steeds meer samengewerkt met de internationale gemeenschap. Zo woonden we conferenties om bijvoorbeeld kennis uit te wisselen en volgden we leiderschapstrainingen. Hieruit ontstonden contacten met islamitische organisaties uit de hele wereld bijvoorbeeld Indonesië, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Canada. In Europa heeft de PPME contacten gehad met onder andere de Islamische Studentengemeinde (ISG) in West-Duitsland, United Muslim Student Organisation (UMSO), Islamic Centre Genève in Zwitserland en Bilal Mosche in Duitsland.

Nieuwsbulletin

Om de leden van PPME op de hoogte te houden werd er een maandelijks bulletin uitgegeven. Hierin kon men lezen over de ontwikkelingen binnen de wereldwijde islamitische gemeenschap. Het eerste bulletin heette “Al Falaah” wat “de overwinning” betekent. Het idee voor de titel kwam doordat Abdurrachman Wahid een vergadering onderbrak om de azan te verrichten, de oproep tot het gebed. Dit deed hij - zoals het hoort - op een prachtige en intense manier. De woorden al falaah komen voor in de azan: “Haiyya’aal al-salaah… Haiyya’aal al-falaach”. Dit wordt geïnterpreteerd als “kom tot succes”.

Tot op de dag van vandaag worden de leden van de verschillende PPME vestigingen op de hoogte gehouden. Tegenwoordig alleen wel vaker via online kanalen zoals Facebook en websites dan de papieren variant. Waar we in de jaren na de oprichting voornamelijk berichtten over de internationale samenwerkingen, houden we het tegenwoordig dichter bij huis. Zo zijn er, 50 jaar na de oprichting van PPME, vijf afdelingen in de steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Heemskerk en Breda. Het totale ledental bestaat uit honderden gezinnen verspreid over heel Nederland.

PPME verbindt

PPME heeft op vele vlakken een positieve rol gespeeld in de maatschappij. Zo weet het verschillende moslim- en niet-moslimgemeenschappen te verbinden en zo de islam positief uit te dragen. De kernactiviteiten van PPME zijn het vervullen van dakwah, wat betekent het uitnodigen naar de kennis van de Islam. Daarnaast verricht PPME islamitische maatschappelijk rituelen zoals de wassing na een overlijden, het vieren van belangrijke Islamitische dagen en huwelijksvoltrekkingen. Dit was en is alleen mogelijk geweest door de vele (vrijwillige) tijd en energie die onze leiders, ouders, tantes en ooms, jongeren, de Al-Moe’minoen groep (een onderdeel van de PPME van bekeerde Nederlanders) hebben gegeven aan deze organisatie.

0

Leden (Families)

0

Kinderen die de Koran leren

0

Jaren van actieve gemeenschap

Visie PPME

Onze visie is om te streven naar een vereniging die toegankelijk is voor alle moslims en die met elkaar verbroedering nastreeft. Een vereniging die bestaat uit een hechte gemeenschap, waarin zowel jong als oud zich thuis voelt, die met elkaar de islam actief, bewust en liefdevol beleeft.
We zijn een moderne en toekomstgerichte vereniging die progressie nastreeft en waar mogelijk zetten we technologie in om onze leden te ondersteunen en te faciliteren.
Toekomstgericht betekent ook dat we, naast het actief,bewust en liefdevol beleven van de islam, actief onze bijdrage willen leveren aan een volhoudbare en betrokken samenleving. PPME staat midden in de samenleving.

Missie PPME

Onze missie is om – in de lijn van Ahlus Sunnah wal Djama’ah – onze leden te ondersteunen bij hun persoonlijke en religieuze ontwikkeling. Bovendien willen we het positieve beeld over de islam verspreiden en begrip voor de islam versterken en laten zien dat de Islam toegankelijk is voor alle mensen.
Met de mogelijkheden die wij als gemeenschap hebben willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo willen wij werken aan de ontwikkeling van actieve en bewuste moslims die hun geloof volgens de leer van Ahlus Sunnah wal Djama’ah belijden, bruggen bouwen en daarmee een positieve impact maken op de maatschappij.